UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Convective and rotational instabilities group