F. Marques homepage
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Francisco Marques

Professor of Applied Physics

Departament de Física Aplicada
Modul B5 Campus Nord
Universitat Politècnica de Catalunya
08034 Barcelona - SPAIN

(off.) 34-93-401-6897
(fax ) 34-93-401-6090
email: francisco.marquesupc.edu